www.gymcheb.cz

BIOLOGIE

Vítejte na biologických stránkách chebského gymnázia

Pod jednotlivými odkazy biologických stránek chebského gymnázia se můžete dozvědět informace "ze zákulisí" - jména vyučujících a přehled učiva a učebních materiálů pro jednotlivé ročníky.

Samostatný odkaz je věnovaný maturitním okruhům, z nichž jsou sestaveny současné maturitní otázky.

Pro "labužníky" - studenty s hlubším zájmem o biologii - je přehled doplněn o informace týkající se organizace soutěží v letošním školním roce (výsledky budou zveřejňovány v publikačním systému Gymnázia Cheb), o náplň práce biologického kroužku a biologické terénní praxe.

Nejúspěšnějším studentům minulých let patří místo v malé síni slávy.

Posledním odkazem (který se bude neustále vyvíjet) jsou zajímavé internetové adresy. Znáte-li nějakou, o kterou byste se chtěli podělit, kontaktujte autora těchto stránek a může být zařazena k ostatním.:-)

20. 12. 2005

úvodní stránka

předmětová komise

učivo a učebnice

maturitní okruhy

soutěže

síň slávy

nepovinný předmět

biologická terénní praxe

internetové odkazy


zpět na http://www.gymcheb.cz


©2004 H.Millionová