TĚŽBA URANU V ČECHÁCH
Seminární práce z geografie

4 Náleziště v Čechách

Na území České republiky bylo nalezeno a prozkoumáno 164 ložisek a rudních výskytů uranu, z nichž 66 bylo následně těženo, zejména v Jáchymově (do 2. poloviny 20. století zdaleka nejvýznamnější zdroj), v Horním Slavkově, v Příbrami a v křídových pískovcích v okolí Stráže pod Ralskem, v Zadním Chodově. V Česku se dosud uranová ruda těží poblíž Dolní Rožínky u Žďáru nad Sázavou, jde o jedinou probíhající těžbu v Evropské unii.

Náležiště v Čechách
1. Jáchymovský rudní rajón 5. Západočeský rudní rajón
2. Hornoslavkovský rudní rajón 6. Severočeská uranová oblast
3. Příbramský rudní rajón 7. Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
4. Západomoravský rudní rajón 8. Uranové ložisko Okrouhlá-Radouň