TĚŽBA URANU V ČECHÁCH
Seminární práce z geografie

2 Uran

Uran je radioaktivní chemický prvek, kov. Prvek objevil v roce 1789 Martin Heinrich Klaproth, v čisté formě byl uran izolován roku 1841 Eugene-Melchior Peligotem. Uran je v čistém stavu stříbrobílý lesklý kov, který na vzduchu pozvolna nabíhá – pokrývá se vrstvou oxidů. Rozmělněný na prášek je samozápalný. Není příliš tvrdý a dá se za obyčejné teploty kovat nebo válcovat. V přírodě je uran v nejrůznějších rudách. Nejstarší, nejznámější a patrně nejdůležitější rudou je uraninit (česky smolinec) neboli nasturan UO2 s příměsemi, dál např. mikroskopický koffinit, bröggerit, cleveit, nivenit, či zippeit a johannit

Smolinec