http://www.gymcheb.cz

NĚMECKÝ JAZYK

Úvodem

Vítáme Vás na stránkách webové podpory výuky německého jazyka na gymnáziu Cheb. Zajímá Vás, jak vypadá výuka němčiny na naší škole? Zde je několik úvodních informací:

Výuka němčiny jako prvního cizího jazyka probíhá s výrazně posílenou hodinovou dotací. V primě osmiletého gymnázia se vyučuje 5 hodin týdně, v sekundě 3 hodiny, v dalších třech ročnících po 4 hodinách týdně. Od sexty do oktávy po třech hodinách týdně. Studenti se zájmem o složení Německého jazykového diplomu Konference ministrů kultury SRN mají výuku rozšířenou o další 2 hodiny německého jazykového diplomu a 2 hodiny reálií v NJ. Němčina jako druhý cizí jazyk je vyučována na osmiletém gymnáziu od tercie po 3 hodinách týdně. Vedení školy využilo možnosti navýšit hodinovou dotaci výuky cizích jazyků také na čtyřletém gymnáziu na 4 hodiny týdně. Výuka jazyků je na velmi dobré úrovni, je zajišťována kvalifikovanými učiteli a splňuje požadavky německé strany pro složení mezinárodní jazykové zkoušky. Od roku 1996, kdy tuto zkoušku složilo prvních šest studentů, úspěšně absolvovalo dalších 91 studentů. Ti nejlepší získali stipendium na VŠ v SRN. Na základě těchto výsledků získalo naše gymnázium statut zkušebního centra NJD jako druhé v republice.V současné době existuje pět těchto center a celkem 16 gymnázií, jejichž studenti mohou skládat tuto náročnou, bezplatnou jazykovou zkoušku.

za předmětovou komisi německého jazyka Marie Snížková


7. 9. 2004
©2004 Jaroslava Šibrová