Klub Škola
Místnost Clubu Sušenky se nachází v prostoru Gymnázia Cheb

-  klub založen na Gymnáziu Cheb na podzim roku 2003, mateřskou organizací, pod kterou působí, je
Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Cheb o.s.

-  je podporován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA, Nadací Vodafone, Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadací Roberta Bosche
- činnost klubu je celoroční
 

Kontakty