Maturita ze zeměpisu

Glóbus

ZEMĚPIS

Gymnázium Cheb

Maturita ze zeměpisu

Cílem maturity je ověřit schopnost studenta samostaně pracovat s vlastními podklady, které si připravuje v průběhu maturitního ročníku. U maturity tím dokládá schopnost samostatně vyhledávat data (mapy, tabulky, grafy, blokdiagramy, ...) a na jejich základě hledat příčiny, souvislosti a trendy.

20.6.2004

Zpracování podkladů

Maturitní okruhy

Zpět na obsah