Glóbus

ZEMĚPIS

Gymnázium Cheb

Seminární práce ze zeměpisu

Seminární práce zpracovávají studenti navštěvující seminář ze zeměpisu v průběhu septimy. Nejlepší práce po dopracování reprezentují školu v soutěži SOČ.

20.6.2004

Požadavky na sem. práce

Témata sem. prací