Glóbus

ZEMĚPIS

Gymnázium Cheb

Učebnice a atlasy

V seznamu jsou uvedeny pouze pomůcky, které si žáci kupují sami. Učebnice a atlasy zapůjčené školou uvedeny nejsou.


OSMILETÝ CYKLUS

Primy - sexty: Školní atlas světa (Kartografia)
Tercie - sexty: Školní atlas České republiky (Kartografia)
Kvarty - sexty: Školní atlas dnešního světa (Terra)


ČTYŘLETÝ CYKLUS

1. - 2. ročník: Školní atlas světa (Kartografia)

20.6.2004

Zpět na obsah