TĚŽBA URANU V ČECHÁCH
Seminární práce z geografie

6 Těžba v současnosti

V současnosti je jedinou lokalitou, kde těžba uranových rud dosud trvá, ložisko Rožná v okrese Žďár nad Sázavou. Usnesení vlády ČR č. 565 ze dne 23. května 2007 k prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka umožňuje těžbu a úpravu uranové rudy po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu České republiky.