TĚŽBA URANU V ČECHÁCH
Seminární práce z geografie

9 Závěr

Tato seminární práce je určena pro pana profesora zeměpisu. Cílem je podat základní informace a poznatky o těžbě uranu v Čechách. Touto prací jsem si vyzkoušela, jaké je to pracovat zcela samostatně pouze za pomoci některých zdrojů. Co se týče zdrojů, čerpala jsem jak z internetu, tak i z knížek, avšak těchto zdrojů nebylo mnoho, a proto jsem pracovala především se zdrojy z internetu. Nedokáži sama zhodnotit svoji práci, jelikož se mi nezdála být úplně jednoduchá, naopak pro mě byla velmi obtížná. Avšak doufám, že bude tato práce něčím zajímavá a nápomocná k tomu, abychom lépe pochopili problematiku těžby uranu v Čechách. Podle mého názoru uran má velký ekonomický význam, ale těžba způsobuje velké důsledky. Tento zdroj uranu je neobnovitelný, tak po vytěžení zanechává pouze důsledky, které nemůžeme nějak napravit.