TĚŽBA URANU V ČECHÁCH
Seminární práce z geografie

1 Úvod

V této práci se budu věnovat těžbě uranu v Čechách. Uran pro nás je stále naší významnou surovinou. Jeho značné a dosud nedobyté zásoby představují, vedle uhlí, náš jediný perspektivní zdroj energetické suroviny. Uran dlouhodobě a významně přispívá k energetické stabilitě naší ekonomiky. Práce se zabývá základními informacemi a problematikou o těžbě uranu v Čechách a jejími důsledky. Dálé se dozvíme, jaké jsou pozitivní a negativní důsledky těžby uranu, také o jeho těžbě a zpracovávání a to vše v následujících kapitolách.