TĚŽBA URANU V ČECHÁCH
Seminární práce z geografie

7 Význam uranu

Velkou výhodou energetického využívání uranu je skutečnost, že cena samotného uranu tvoří jen malý podíl v nákladech na výrobu elektřiny. K výrobě elektřiny je třeba o mnohem menší množství jaderného paliva než fosilních paliv, je proto relativně snadné a levné i shromažďování zásob uranu a jeho skladování. Tato vlastnost je velmi výhodná pro zajištění energetické nezávislosti státu. Uranové rudy se používájí pro výrobu radia (pro lekářské účely). Uran je pro svou vysokou hustotu využíván všude tam, kde je žádoucí vysoká hmotnost (např. V letadlle jako vyrovnávací závaží na zádi…) Ve fotografii se sloučeniny (solí) uranu např. dusičnan uranylu používá k zesilování negativů, do tónovacích lázní nebo jako zesilovač světlotisku. Kvůli chemické toxicitě se dusičnan uranylu používá pro experimentální vyvolání patologického stavu ledvin u pokusných zvířat. Dále se uran používá také k výrobě jaderných zbraní.